Donateur van De Hoop

Een vereniging in stand houden vraagt veel werk van vrijwilligers en vooral doorzettingsvermogen.
Een muziekvereniging in de eigen woonplaats zorgt altijd voor die extra sfeer tijdens feestelijkheden en evenementen.
Echter zonder uw hulp kunnen wij niet zo heel veel beginnen! Met uw hulp kunnen wij ons doel
(muziekopleiding, aankoop en onderhoud van instrumenten en partituren, muziek maken in Stellendam) verwezenlijken.

Als donateur draagt u een steentje bij aan de instandhouding van Fanfare orkest De Hoop.
Wij vragen een donateur een bijdrage van minimaal € 7,50 per jaar.
Omdat wij uw steun waarderen ontvangt u van ons het verenigingsblad ‘OverHoop’ en indien van toepassing
korting op entreebewijzen van speciale evenementen.

Advertenties clubblad en programmaboekjes
Bedrijven en instellingen kunnen een advertentie plaatsen in ons clubblad en/of programmaboekjes
(t.b.v. evenementen zoals muziekfestivals, concoursen enz.).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat of via dit formulier.

Verder elke donatie die u zelf kunt invullen
Mocht u onze club willen steunen, kunt u ook zomaar een donatie of schenking doen.
Neemt u voor de mogelijkheden contact op met ons secretariaat.
Voor meer informatie over donateur worden, advertenties of een financiële actie kunt u contact opnemen met het secretariaat.