Waterman, de nieuwe compositie van De Hoop. Het nieuwe muziekwerk is getiteld Waterman en is opgedragen aan Fanfareorkest De Hoop.

De omschrijving die componist Maurice Hamers aan stuk heeft gegeven is als volgt;

Dat het Watermantijdperk de mensheid zal verbroederen.
Astrologisch gezien zijn we in de overgangsfase van het achter ons liggende ruim 2000 jaar durende “Vissen” tijdperk naar het Waterman tijdperk. We gaan zo te zeggen door een poort!
De “Vis” hoort bij het element water, dat voor de gevoelswereld staat. Ook het volgen van de grote massa en goedgelovigheid behoren tot de eigenschappen.
Het teken Waterman is als lucht-teken in zekere zin de tegenpool van het water teken.
Hij wil de dingen kunnen begrijpen voor hij verdergaat. Hij vormt zijn eigen mening en heeft sterke argumenten nodig om hiervan af te wijken.
Ook heeft de waterman een sterke vrijheidsdrang en een hekel aan moeten.
Voor hem is iedereen gelijk! Kenmerkende trefwoorden voor dit teken (en dus ook voor het tijdperk) zijn:
vrijheidlievend, bewustwording, individualistisch, opstand tegen “het recht van de sterkste” en bevrijding van dwang. Waterman is wakker zijn!

Het intuïtieve denken hoort hier thuis met als doel: het openstaan voor alles en de verbroedering van de mensen.
Als men zich met dit teken sterker verbindt ontdekt men een bijzondere fijnheid,een fragiliteit die zeer krachtig op het kosmische stuk en tegelijkertijd zeer breekbaar op het aardse is.
Misschien duurt het nog wel een tijd voor de hele mensheid wakker is geworden, voor er werkelijk een kwantumsprong in het bewustzijn is gemaakt, en zijn het op dit moment de individuele enkelingen die voorop lopen.
De spirituele impuls van het Vissentijdperk is niet voorbij, het gaat om een individuele beleving van diezelfde impuls.

Vorige pagina