Wanneer u lid wordt van de muziekvereniging gelden de onderstaande bedragen, er zijn twee soorten lid, jeugdlid en volwassen lid.

De maandelijkse contributie bedraagt voor;

  • Jeugdleden* € 8,-  (tot en met het jaar dat u 18 jaar word bent u jeugdlid.)
  • Orkestleden ouder als 18 jaar € 22,50

Bij opzegging van het lidmaatschap dient een opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen, ingaande de eerstvolgende kalendermaand na de opzegging.
Contributiebetalingen worden middels een automatische incasso gedaan.

FINANCIEEL STEUNTJE GEMEENTE GOEREE OVERFLAKKEE
Ondanks dat we als vereniging de contributie laag proberen te houden, kunnen de kosten soms toch te hoog zijn voor het gezinsbudget. In dat geval raden we u aan om te kijken of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten via Jeugd participatiefonds Sport en Cultuur van de gemeente Goeree Overflakkee.