Een aantal jaren geleden kwamen er steeds meer vragen waarom er geen muzieklessen meer waren voor kinderen vanaf groep 5 van de basisschool. Er worden wel muzieklessen gegeven op de scholen maar zijn die juist breed georiënteerd en niet specifiek voor instrumenten in een fanfareorkest. In het verleden werd dit gat gevuld met blokfluitlessen en stroomden de kinderen door naar de jeugdopleiding van de verenging.