Algemene voorwaarden

Wanneer u het lidmaatschaps formulier of het aanvullenden formulier die in het kader van de nieuwe Privacywet is opgesteld heeft ondertekend bent u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden die er aan het lidmaatschap zijn verbonden. Deze hebben we hieronder voor u samengevat. 

Lidmaatschap.

Het lidmaatschap gaat in per eerste dag van de volgende maand na aanmelden.
De actuele contributie tarieven kunt u terugvinden op deze pagina.
Bij opzegging van het lidmaatschap dient er een opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen, ingaande de eerstvolgende kalendermaand na de opzegging.

Machtiging.

Contributiebetaling vind plaats via een automatische incasso.
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier machtigt u Fanfareorkest De Hoop tot wederopzegging de bedragen, die op grond van de overeenkomst verschuldigd zijn, af te schrijven van zijn/haar bank- of girorekening.
U als lid bent bekend met het recht om binnen 56 dagen na automatische afschrijving de bank of giro te verzoeken de afschrijving ongedaan te maken.

Als u deze machtiging wil stopzetten, dan zal u Fanfareorkest De Hoop hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte stellen.

Gebruik persoonsgegevens.

De in het inschrijfformulier ingevulde gegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie en de financiële administratie. 
De persoonsgegevens gaan alleen buiten de vereniging wanneer dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren.
Uw email adres wordt alleen gebruikt voor informatie die wij aan u sturen over de vereniging.

Tijdens optredens, repetities en acties kunnen er foto’s worden gemaakt die wij gebruiken voor promotie van de vereniging.

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier bent u akkoord gegaan dat wij de foto’s, en ook een naam van het evenement hierbij te mogen gebruiken voor de promotie van de vereniging en artikelen in het clubblad of website.
Indien u zich heeft ingeschreven via het formulier op onze website kunt u via een e-mail naar onze secretaris aangeven als u niet wilt dat er foto’s waar u op staat worden gepubliceerd op verschillende media.